Історія кафедри

кафедра1

Попередня назва – кафедра адміністративного менеджменту, яку було створено у 1996 р. на базі секції політології і соціології кафедри філософії і політології. У 2003 р. кафедру перейменовано на кафедру «Менеджмент організацій» і започатковано підготовку високопрофесійних менеджерів, здатних працювати в умовах ринкової економіки.

За період становлення кафедри менеджменту організацій сформовано потужний потенціал науково-педагогічних кадрів, який складає 21 особу:
2 професора – В.Г. Воронкова – д.філософ.н.; Д.Є. Швець – д.соціолог.н.
13 доцентів, М.А. Ажажа – к.н. з держ. управління, доц.; О.Є. Постол – к.політ.н., доц.; О.Б. Бабич – к.н. з держ. управління, доц., Т.І. Сергієнко – к.політ.н., доц.;  Л.М. Швець – к.соціолог.н., доц.; О.О. Козуб – к.соціолог.н., доц.; О.Г.Богуславська – к.філософ.н., доц.; О.С. Мороз – к.е.н., доц.;О.М. Венгер – к.політ.н., доц.; О.М. Крайнік – к.е.н., доц.; О.О. Фурсін – к.н. з держ. управління, доц.; Н.П. Капітаненко – к.ю.н., доц.; М.Ю. Максименюк – к.філософ.н.; Т.П.Романенко – доц.;

старший викладач – В.В. Бут;

5 асистентів –  М.В. Манзя, Н.І. Тахтаджиєва, М.А. Трубіна, А.С. Гук, Н.В. Сапа.

Кафедра менеджменту організацій готує спеціалістів з напряму 07 – “Управління та адміністрування”

спеціальності 074 – “Публічне управління та адміністрування”, 073 – “Менеджмент” денної та заочної форм навчання.