Професорсько-викладацький склад

Воронкова В.Г.Очолює кафедру менеджменту організацій
Воронкова
Валентина Григорівна

доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук, академік Міжнародної академії наук вищої школи, академік Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування (м. Москва), нагороджена знаком «Відмінник освіти України», почесною відзнакою Української федерації вчених, нагрудним знаком «Петро Могила».
Про її досягнення написанов енциклопедичному словнику «Жінки України». Опубліковано 17 навчально-методичних посібників з грифом МОН України,11 наукових монографій, 400 статей, 14 підготовлених кандидатів наук і 1 доктор наук.

E-mail: valentina-voronkova@yandex.ru

2