Методичне забезпечення

Адміністративний менеджмент Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Аналіз господарської діяльності підприємства Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Антикризове управління в бізнесі Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
АРМ менеджера Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Виконання проектних дій Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Вступний іспит з філософії Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Господарське законодавство Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Державне та регіональне управління Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Ділове адміністрування Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник з Управління якістю продукції
Договірне право Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Економічне обгрунтування проектів Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Економічне обґрунтування проектів Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Етика ділового спілкування Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Інвестиційний менеджмент Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Інноваційний менеджмент Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Інтелектуальна власність Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Інформаційні системи в управлінні проектами Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Історія управлінської думки Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Конфліктологія Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Маркетинг Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Маркетинг соціальних послуг Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Маркетингові дослідження Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Менеджмент Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Менеджмент і адміністрування Робоча програма дисципліни
Конспект лекций
Навчально-методичний посібник
Менеджмент організацій Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів
Навчально-методичний посібник
Менеджмент організацій, основи маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Менеджмент та маркетингові дослідження Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Методологія і організація наукових досліджень Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Міжнародні економічні відносини Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Організаційна поведінка Робоча програма дисципліни
Конспект лекций
Навчально-методичний посібник
Основи бізнесу Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Основи маркетингу та зовнішньоекон.діяльності підпр. Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Основи наукових досліджень Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Основи підприємництва Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Патентознавство та інтелект. Власність Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Патентування та захист авторських прав Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Планування проектної діяльності Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Планування та прогнозування в умовах ринку Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Право Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Прийняття проетних рішень Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Прийняття управлінських рішень Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Психологія Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Психологія управління Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Публічне адміністрування Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Регіонально-адміністративний менеджмент Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Соціальна відповідальність Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Соціологія Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Стратегічний менеджмент Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Управління конкурентоспроможністю Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Управління людськими ресурсами Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Управління проектами Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсових робіт
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної наукової роботи
Формування проектної команди  Тести і теми контрольних робіт
Конспект лекцій
Навчально-методичний посібник
Цивільне право Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник
Чинники успіш. працевлаштування за фахом Робоча програма дисципліни
Методичні вказівки
Навчально-методичний посібник